Hakkımızda

GoalBien.com, 2016 yılının son çeyreği itibariyle yayın hayatına başlamış; sporun her branşında yaşanan gelişmelerin odağına yoğunlaşmış bir haber sitesidir. Habercilik anlayışında goalbien.com, izleyici ve okuyucularına aktardığı haberlerini, kaynağına inerek sorgular, doğruluğunu yargılar ve çelişki ve yanıltıcı bilgi vermemek adına gerekli tüm araştırmalar yapar. Reklam, yanlış veya yanıltıcı haberciliği bir köşeye koyarak, bünyesindeki tüm editörleri ile birlikte her daim kaynaklarını sorgulamaya devam eder ve haberleri kendi ve sektörel doğruluk süzgecinden geçirir.

Ortak Değerlerimiz

GoalBien.com, küresel düzeyde her türlü mecradan, 7 gün 24 saat boyunca haber, özel haber, içerik ve hizmet sunan; gündemi belirleyen, okuru ve izleyicisiyle diyaloğa giren ve hayatlarına değer katan lider bir medya kuruluşu olma amacı ile 2016 yılında ilk girişimini gerçekleştirmiştir. Bizi tercih eden okur ve izleyicilerimize, mümkün olan en yüksek kalitede, etik değerlere uygun, yaratıcı, özgün, ama her zaman izleyicilerimize ve okurlarımıza saygılı bir yayıncılık faaliyeti vaat etmekteyiz. Genel tavırlarımızla toplumun, yayınlarımızla okurlarımızın güvenini kazanmak başlıca değerimizdir ve bu temel uğruna çalışmalarımızı şekillendiririz.

Bağımsızlık

Çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar; Grubun, kurumunun ve şahsının itibarını sarsacak türden bir faaliyet ve organizasyon içinde olamaz, bağımsızlığına gölge düşürecek çıkar çatışması durumlarından uzak durur. Yayınlarımızda yer alan; ilân, reklâm, sponsorluk gibi ticari unsurları ve bu nitelikleri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ayrıştırıyor ve belirtiyoruz. Yayının ana unsurlarından olmadığı sürece şirketler ile ticarî ürünlerin isim ve markasını kullanmamaya özen gösteriyoruz. İlân-reklâm kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye ile yayın yapmıyoruz, yapmamak için özen gösteriyoruz.

Doğruluk ve Gerçeklik

Yayınlarımızın temel işlevi; gerçekleri bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmektir. Hiç bir zaman yayıncılık hızı, yayınların doğruluğuna gölge düşürmemeli, pürüz çıkarmamalıdır. Bu bağlamda tüm çalışmalarımız, söz konusu temel üzerine inşa edilmektedir. İzleyicimizi ve okurumuzu, bilinçli olarak, kasten yanıltmamak; bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan yanıltmaları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek bilinci de, başlıca hedefimizdir.

Tarafsızlık

Hakkaniyet tarafsızlık ve çoğulculuk, yayınlarımızın tümü dikkate alındığında, sahip olduğumuz, uyguladığımız ve de uygulamaya devam etmekten usanmayacağımız ölçütlerimizdendir.

Toplum Değerlerine Uyum

Toplumun, düşünce, inanç ve tutum-davranış zenginliğini, yayıncılığımızı besleyen bir kaynak olarak görmekteyiz. Nitekim içeriklerimiz, toplumumuz ile çelişmeyen, değerlerine karşı gelmeyen şekilde hazırlanmakta, gerektiğinde de bu ölçüde yontulmaktadır. Şiddet olgusu ve suç olaylarını konu alan her türlü yayında, insanları ve özellikle çocukları etkileyebilecek, özendirici veya yöntem öğretici olabilecek ayrıntılara, şiddeti yücelten, sırtını sıvazlayan dil ve anlatım unsurlarına yer vermiyoruz, vermemeye de devam edeceğiz. Yayınlarımızda, doğrudan haber unsuru olmadığı sürece, insanları ırkı, milleti, toplumsal sınıfı, dili, dini inanç veya inançsızlığı, meslek grubu ve fiziki veya zihni engelleri ile tanımlamaktan; bu özellikleriyle alay, küçümseme, aşağılama konusu yapmaktan kaçınıyoruz ve kaçınmaya devam edeceğiz. Bir grup ya da kişiyi, muhtelif sıfat, değerlendirme ve yöntemlerle ötekileştirmeye çalışmıyor, nefret öznesi haline getirilmiyoruz ve getirmemeye devam edeceğiz. Nefret suçlarını çağrıştıracak ifadelere kesinlikle yer vermiyoruz. Kişi ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanmıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. İzleyicimizin ve okurumuzun, çocuklarının korunması için özel bir beklentileri olduğunun bilincindeyiz. Yayınlarımızda yer alan ya da yayınlarımızın konusu olan çocuk ve ergenlerin fizik ve duygusal olarak korunması için özel çaba gösteriyoruz ve her daim göstermeye devam edeceğiz.

Kişilik Hakları ve Özel Hayatın Korunması

Yayınlarımızda kişilerin özel yaşamına saygılıyız. Kişilerin özel yaşantısını, haberleşmesini, yazışmalarını, belgelerini; mahremiyet ilkesinin gereklerini göz ardı etmemizi gerektirecek bir kamu yararı olmadıkça açıklamıyoruz, açıklama taraftarı olmuyor, açıklayan kurumlara destek sunmuyoruz ve sunmamaya devam edeceğiz. Kişinin yaşam şekli, tavır ve davranışlarını; özel yaşamının, kamu yararı olmaksızın açık edilmesi için bahane olarak kullanmıyoruz. Özel yaşamın dokunulmazlığını ihlâl eden gizli görüntü ve ses özgürlüğünü ihlal kayıtlarını, haberleşme eden her türlü kaydı, yasal yolla elde edilmiş veya olsa bile, kamu yararını gerektiren haller dışında yayınlamıyoruz ve bu doğrultuda hususi bir düzen oluşturma gayreti güdüyoruz. Somut bilgi ve belge bulunmadıkça kimseyi yasaların suç saydığı eylemlerle itham etmemeye, yasal soruşturmalarda, kişi ve kurumları peşinen suçlu ilan etmemeye, iddiaya ve savunmaya dengeli yer vermeye, soruşturmanın olumsuz etkilenmemesine, okur ve izleyicimizin yönlendirilmemesine özen gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Başta yayınlarımız olmak üzere, her türlü faaliyetimiz için okur ve izleyicilerimize hesap vermekle yükümlüyüz, yükümlü olduğumuz inancına sahibiz. Eğer varsa hatalarımızı açıkça kabul edip, en hızlı şekilde düzeltmek önceliğimizdir ve bu önceliği uygulamaktayız. Kişiler ve kurumlar hakkında yanlış, kişilik ve kurumsal kimlik haklarını zedeleyen yayınlardan kaynaklanan cevap ve düzeltme hakkına saygılıyız ve saygı duymaya devam edeceğiz.

Kurumsal Saygınlık

GoalBien.com tüm yönetici ve çalışanları ile toplumun saygısını kazanmak istiyor, önce biz kendi kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza saygı duymayı hedef alıyoruz. Nitekim, tüm okur ve izleyici karşısında yer alan çalışan ve yöneticilerimiz, her daim toplumun değerlerine uygun ve aykırılık oluşturacak davranışlardan uzak durmaya gayret etmektedir, etmeye devam edecektir. goalbien.com’un her düzeydeki çalışanı, kurumun ve çalışma arkadaşlarının saygınlığına gölge düşürecek, goalbien.com çatısı altındaki kişilerin ve kurumların ticari ve kişisel itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmaya özen gösterir, göstermekle yükümlüdür.